Organa SM
    Dokumenty
    Kontakt
    Przetargi
    Cennik usług
    Galeria foto
    Komunikaty
    
Podgląd konta czynszowego

instrukcja
*.doc, *.pdf

oświadczenie
*.doc, *.pdf
        
Straż Miejska

 

 

Osiedle mieszkaniowe "POŁUDNIE" we Włocławku

 Ostrzeżenie przed KORONAWIRUSEM

 W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego i ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, z dniem 23 marca 2020 r., aż do odwołania, wprowadza się następujące godziny pracy:

  Punkt dyżurny Spółdzielni czynny będzie:
 • od poniedziałku do piątku od godz. 14:00 do godz. 21:00,
 • w soboty i niedziele: od godziny 07:00: do godz. 21:00
  Telefony awaryjne czynne będą
 • od poniedziałku do piątku od godz. 21:00 do godz. 6:00,
 • z piątku na sobotę: od godziny 21:00 (piątek): do godz. 07:00 (sobota)
 • z soboty na niedzielę od godziny 21:00 (sobota): do godz. 07:00 (niedziela)
 • z niedzieli na poniedziałek: od godziny 21:00 (niedziela): do godz. 06:00 (poniedziałek)
W związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego, związanego z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, wprowadza się następujące ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańców:
 1. Wzywa się mieszkańców Spółdzielni o załatwianie spraw, w miarę możliwości, drogą telefoniczną.
 2. Załatwianie spraw w biurze i Administracjach Spółdzielni, odbywać się będzie się w wyznaczonych do tego okienkach.
 3. W siedzibie Spółdzielni przy ul. Broniewskiego 7, wyłączone z obsługi części budynku, będą zamknięte dla interesantów, aż do odwołania.
 4. Przyjęcia interesantów w biurze Spółdzielni i Administracjach realizowane będą wyłącznie w sprawach koniecznych – bardzo pilnych!
 5. Dyżury członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu (wtorki) wstrzymane są do odwołania.
 6. Osoby, które składają wnioski o dodatek mieszkaniowy proszone są o kontakt telefoniczny z Działem Windykacji SM”Południe” - tel. 54 234-28-14.
Wszelką korespondencję prosimy kierować drogą elektroniczną, na adres: sekretariat@poludniesm.pl, pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, ul. Broniewskiego 7, 87-800 Włocławek, lub w biurze Spółdzielni, poprzez wrzucenie do wystawionych urn – w tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do Spółdzielni.

 
 
 
 

 

  Prawo Spółdzielcze
  Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych
  Ustawa o własności lokali
  Ustawa o ochronie praw lokatorów
  Statut SM " POŁUDNIE "
  Regulaminy