W dniach 26, 27 i 28 kwietnia na terenach trzech administracji odbyły się konkursy pod wspólnym tytułem "Zieleń - Zielonymi płucami osiedla". Przygotowaliśmy je wspólnie z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych rozwiązywała testy z zakresu ochrony przyrody, znajomości gatunków drzew oraz ekologii. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych;
I - klasy 1 - 3 szkoła podstawowa
II - klasy 4 - 6 szkoła podstawowa
III - młodzież gimnazjalna
W konkursie wzięło udział 115 uczestników. Najlepszym laureatom, w każdej kategorii wiekowej, wręczono nagrody rzeczowe. Dodatkową nagroda dla pierwszych 30 uczestników było zasadzenie własnego drzewa opatrzonego tabliczka z nazwą gatunkową drzewa oraz imieniem i nazwiskiem laureata.
Zakup nagród i drzewek dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.