Organa SM
      Dokumenty
      Kontakt
      Przetargi
      Cennik usług
      Galeria foto
      Komunikaty

 

Podgląd konta czynszowego
        
Straż miejska

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą we Włocławku 87-800 ul. Broniewskiego 7 informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych członków Spółdzielni, osób wspólnie zamieszkujących z członkami Spółdzielni oraz osób zamieszkujących w budynkach wchodzących w skład nieruchomości będącej w zarządzie Spółdzielni, niezależnie od tytułu prawnego względnie osób bez tytułu prawnego.

Dane przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Dane będą udostępnione odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Obowiązek podania przez mieszkańca danych osobowych wynika z ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. (z późniejszymi zmianami) oraz z innych przepisów szczególnych.



Kolorowe pergole i dostosowanie klatki

Więcej w zakładce Galeria Foto



Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe" informuje, iż uruchamia na nowej platformie podgląd konta czynszowego za pomoca Internetu.
Dane dostępowe do podglądu konta czynszowego udostępniane będą po złożeniu oświadczenia we właściwej administracji.

Link do strony tutaj


OŚWIADCZENIE.DOC
OŚWIADCZENIE.PDF
INSTRUKCJA.DOC
INSTRUKCJA.PDF


Informacja o zmianie opłat eksploatacyjnych

Podwyżka opłat czynszowych następuje w związku z rosnącymi kosztami utrzymania zasobów mieszkaniowych, a w szczególności wzrostem kosztów niezależnych od spółdzielni, takich jak: wzrost kosztów energii elektrycznej, materiałów i usług, paliw, opłat za wieczyste użytkowanie terenów, a także kosztów pracy, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłat na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
Obecna wysokość opłat czynszowych obowiązuje w spółdzielni od 01 stycznia 2011 r.

link do uchwały
Uchwała 39 z dnia 25 października 2018 r.



Informacja o terenach

Na stronie geoportal.wloclawek.eu zamieszczone są aktualne informacje dotyczące identyfikacji i lokalizacji obiektów, ewidencji gruntów, budynków i innych.



Wynik postępowania przetargowego z dnia 15 października 2019 r.

"Na dostawę materiałów do wymiany pionów instalacji kanalizacyjnej PCV w budynku przy ul. Planty 9/13 we Włocławku"



Wynik postępowania przetargowego z dnia 08 października 2019 r.

"Wykonanie remontu nawierzchni chodników i dróg wewnętrznych"



Wynik postępowania przetargowego z dnia 16 września 2019 r.

"Wykonanie wymiany stolarki okiennej na okna z PCV"



Wynik postępowania przetargowego z dnia 19 września 2019 r.

"Utwardzenie fragmentów gruntu działek oraz remontu chodnika” w rejonie budynków przy ul. Noakowskiego 57, Fredry 8, Norwida 1"



Wynik postępowania przetargowego z dnia 12 września 2019 r.

"Remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Wiejskiej 18 we Włocławku"



Wynik postępowania przetargowego z dnia 12 września 2019 r.

"Wymianę posadzek balkonów budynków mieszkalnych wielorodzinnych"



Wynik postępowania przetargowego z dnia 10 września 2019 r.

"Na dostawę materiałów do wymiany pionów wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej w budynku przy ul. Planty 9/13 we Włocławku"



Wynik postępowania przetargowego z dnia 05 września 2019 r.

"Remont nawierzchni połączenia ul. Norwida z drogą wewnętrzną, remont chodników oraz utwardzenie powierzchni gruntu działek budowlanych"



Wynik postępowania przetargowego z dnia 28 - 30 sierpnia 2019 r.

"Wykonanie węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Planty 9/13 oraz wymianę węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Dziewińskiej 4/14 we Włocławku"



Wynik postępowania przetargowego z dnia 22 sierpnia 2019 r.

"Wykonanie remontu klatek schodowych i białkowanie piwnic w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wraz wymianą posadzek i balustrad balkonów"



Wynik postępowania przetargowego z dnia 08 sierpnia 2019 r.

"Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej dz. nr 17/2 KM 56, położonej we Włocławku przy ul. Długiej"



Wynik postępowania przetargowego z dnia 06 sierpnia 2019 r.

"Wykonanie węzłów ciepłowniczych w budynkach przy ul. Planty 3/7 i Planty 9/13 oraz wykonanie remontu węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Dziewińskiej 4/14 we Włocławku"



Wynik postępowania przetargowego z dnia 16 lipca 2019 r.

"Wykonanie ogrodzenia i nowej nawierzchni placu zabaw na osiedlu "Kokoszka""



Wynik wyciągu z protokołu 28 z dnia 10 lipca 2019 r.

"Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego "



Informacja dla studentów

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe" we Włocławku informuje, iż wszystkie osoby, które podjęły studia i zamieszkują poza Włocławkiem, po przedłożeniu w Spółdzielni dokumentu potwierdzającego powyższe, mogą ubiegać sie o zmniejszenie czynszu, poprzez zniesienie z naliczeń składników czynszowych liczonych od ilości osób.
Zmniejszenie czynszu opiewa dziewięć miesięcy roku akademickiego.



Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe" we Włocławku informuje, że posiada na sprzedaż niezabudowane działki przy ul. Miłej, Chłodnej, Pustej i Długiej.
Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym pokój 23, ul. Broniewskiego 7, tel. 542349185.:

L.p. KM Numer działki Położenie działki Powierzchnia Numer księgi wieczystej
1 56 17/2 Długa 48 77 WL1W/00030944/3



Projekt pn.: Zadrzewienie terenów zielonych na osiedlu "Południe" we Włocławku o wartości 51 570,26 PLN został zrealizowany w latach 2013/2013 przywsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu



w aktualizacji...


Program "Kształtowanie postaw proekologicznych 2013" współfinansowany z Środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

więcej o programie...


w aktualizacji...


Uchwała 46/2013 - selektywna zbiórka odpadów.

Treść uchwały


ZARZĄDZENIE NR 26/2013 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku z dnia 26.07.2013 roku w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku

Treść zarządzenia


Druk oświadczenia ŚMIECI

link do dokumentu


Program "Racjonalne Gospodarowanie, Energią, Wodą i Odpadami" współfinansowany z Środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

więcej o programie...



Szanowni Mieszkańcy SM "Południe"

Posiadanie mieszkania daje nam pewność i stabilizację dla nas i naszej rodziny. Chcemy mieszkać wygodnie i cieszyć się dobrym zdrowiem a tylko właściwe użytkowanie mieszkania temu służy.

Standartem stają się dobrze izolowane i dobrze ogrzane szczelne mieszkania, których ściany i okna przewodzą minimalne ilości ciepła i nieprzepuszczają powietrza.

Powietrze wypełniające pomieszczenie mieszkalne na skutek oddychania, gotowania posiłków, mycia, kąpieli, prania, korzystania z kuchenek gazowych a także znajdujących sie kwiatów jest zawilgocone. Zawiera również mniej tlenu a ponadto znajdują sie w nim szkodliwe związki pochodzące z oparów gazu, tworzyw sztucznych (wykładziny, tapety, firany powierzchnie lakierowane, podłogi, meble). Warunkiem uzyskania właściwego mikroklimatu w mieszkaniu, który gwarantuje zdrowie, jest doprowadzenie do mieszkania świeżego powietrza zewnętrznego, niezbędnego do odprowadzenia wilgoci oraz zużytego powietrza do atmosfery poprzez kratki wentylacyjne w kuchni i łazience uchylanie okien i prawidłowe wietrzenie całego mieszkania.

Jak uniknąć zagrzybienia mieszkania?

 1. Należy wietrzyć mieszkanie codziennie przez 3-5 minut
 2. Warto często rozszczelniać okna
 3. Nie dopuszczać do spadku temperatury poniżej 17 stopni
 4. Powinniśmy utrzymywać wilgotność powietrza na poziomie 55 procent
 5. Nie wolno zaklejać kratek wentylacyjnych
 6. Nie wolno ogrzewać mieszkania gazem, gdyż jego spalanie powoduje wydzielanie sie pary wodnej i wzrost wilgotności powietrza

Przyczyną zawilgocenia mieszkania jest brak wentylacji. W mieszkaniach prawidłowo wentylowanych nie ma skroplonej pary wodnej na szybach . Przy dużej ilości pary wodnej i obniżonej temperaturze w pomieszczeniach, na ścianach pokrytych tapetami lub pomalowanych farbami emulsyjnymi które nie wchłaniają pary wodnej, pojawiają sie mokre plamy i pleśń

Jak dobrze ogrzać mieszkanie?

 1. Unikania całkowitego zamykania grzejników w pomieszczeniach, których używamy rzadziej

Ciepłe powietrze i tak zmiesza sie z chłodnym a przemieszczając sie traci swą temperaturę, więc odkręcony grzejnik i tak musi dodatkowo pracować . Najmniej energii zużyjemy, jeśli w każdym pomieszczeniu będzie mniej więcej ta sama temperatura 19-20 stopni, a w łazience nieco więcej 25 stopni.

 1. Regularne wietrzenie pomieszczeń

Przed przystąpieniem do wietrzenia należy całkowicie zamknąć zawór grzejnikowy i wietrzyć około 5 minut. W ten sposób nasze mieszkanie będzie miało odpowiednią ilość suchego powietrza, które nagrzewa się dużo szybciej niż powietrze wilgotne. Zastosowanie sie do powyższych wskazówek przyczyni sie do uzyskania właściwego komfortu mieszkaniowego i korzystnie wpłynie na nasze zdrowie.


SZANOWNI MIESZKAŃCY SM "POŁUDNIE"

wentylacja grawitacyjna jest najpowszechniej stosowanym systemem wentylacji w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej. jej działanie odbywa się pod wpływem dwóch czynników:

 1. różnicy temperatury, a więc i gęstości powietrza między powietrzem wewnątrz pomieszczenia a powietrzem w kanale wentylacyjnym,
 2. różnicy ciśnień wywołanej działaniem wiatru.

w tym sposobie wentylacji nawiew powietrza zewnętrznego odbywa się przez okna, natomiast wywiew powietrza zużytego następuje pionowymi przewodami wentylacyjnymi zakończonymi kratką wentylacyjną od wnętrza mieszkania i wyprowadzonymi nad powierzchnię dachu budynku.
okna montowane do przełomu lat 80 i 90 posiadały współczynnik infiltracji czyli przenikania powietrza przez ich szczeliny konstrukcyjne, który w zupełności wystarczał do prawidłowej wymiany powietrza.
obecnie produkowane i montowane okna są oknami prawie całkowicie szczelnymi, ich współczynnik infiltracji jest dużo niższy od gwarantującego właściwą wymianę powietrza i praktycznie uniemożliwiają działanie wentylacji.

powoduje to występowanie coraz częstszych przypadków wykraplania się pary wodnej na powierzchni szyb okiennych, ścianach zewnętrznych i sufitach mieszkań.


przy dłuższym okresie występowania może to doprowadzić do rozwoju zarodników grzybów pleśniowych, co niekorzystnie wpływa na stan zdrowia i samopoczucie mieszkańców oraz na stan techniczny budynku.


jak uniknąć zawilgocenia i pleśni.

 1. nie zasłaniać, nie zabudowywać oraz nie zmniejszać czynnej powierzchni kratek wentylacyjnych wywiewnych, a także nie wprowadzać przewodu wyciągowego pochłaniacza do kratek wentylacyjnych w kuchni i łazience,
 2. nie ogrzewać mieszkania gazem, gdyż jego spalanie powoduje wydzielanie się pary wodnej i wzrost wilgotności powietrza,
 3. nie należy suszyć prania na grzejnikach. do tego celu należy wykorzystywać pomieszczenia suszarni, które znajdują się w każdym budynku mieszkalnym,
 4. w przypadku wymiany okien należy wybrać okna posiadające specjalne przerwy w uszczelkach zapewniające dopływ powietrza z zewnątrz oraz posiadające możliwość ustawienia okna w pozycji "rozszczelnione",
 5. regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń (przy zakręconych w tym czasie zaworach grzejnikowych),
 6. podczas gotowania w kuchni należy lekko uchylić okno w celu zwiększenia wymiany powietrza.

zastosowanie się do powyższych rad i wskazówek spowoduje wyeliminowanie nadmiernej wilgotności i przyczyni się do uzyskania właściwego, korzystnego dla mieszkańców komfortu cieplnego.


pokaż klasę - posprzataj po swoim psie

 więcej