organa sm
      kontakt
      przetargi
      cennik usług
      galeria foto
      komunikaty

 

        
straż miejska

 

 


Program

"Kształtowanie postaw proekologicznych"

współfinansowany z Środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI...

Link do reportażu...

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” wzorem lat ubiegłych pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przeprowadzenie kolejnego programu edukacyjnego. Tym razem będzie to program pod nazwą „Kształtowanie postaw proekologicznych”. Jest on kontynuacja ubiegłorocznej kampanii na rzecz racjonalnego gospodarowania energią.
Podobnie jak w roku ubiegłym program ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej. W tym roku skupiamy się na energii cieplnej. Na jej racjonalnym i świadomym zużyciu, zmniejszaniu strat ciepła, które w konsekwencji ma wpływ na racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz przyczyni się do spadku emisji zanieczyszczeń wytwarzanych podczas produkcji energii cieplnej.
Z uwagi na to, że największe straty ciepła w budynkach mieszkalnych rejestruje się w systemie wentylacyjnym (30 – 40 %) najwięcej uwagi pragniemy poświęcić, prawidłowej wentylacji naszych mieszkań.

Trochę teorii.
Za wentylację uważa się proces wymiany powietrza w pomieszczeniu na powietrze czerpane z zewnątrz. W budynkach wielorodzinnych będących w zasobach S. M. „Południe” zastosowano system wentylacyjny tzw. naturalny (grawitacyjny). Napływ powietrza w tego typu wentylacji następuje przez nawiewniki, nieszczelności stolarki budowlanej, kanały wentylacyjne. Mechanizmem sprawczym wywołującym przepływ powietrza z jednego obszaru do drugiego jest zawsze różnica ciśnienia występującą między nimi. W budynkach miejscowe zróżnicowanie ciśnienia decyduje o intensywności wymiany powietrza w poszczególnych strefach. Źródłem zróżnicowania ciśnienia zarówno w przestrzeni budynku, jak i między wnętrzem budynku a otoczeniem zewnętrznym w przypadku wentylacji naturalnej są takie czynniki, jak:

 1. różnica temperatury powietrza (siła wyporu),
 2. wiatr (parcie dynamiczne).

W trakcie termomodernizacji budynków ociepla się ściany zewnętrzne, często mieszkańcy wymieniają okna na szczelne, charakteryzujące się lepszymi właściwościami izolacyjnymi. W wyniku tych działań podniesiona zostaje wartość temperatury w mieszkaniach. Jednak, likwidując nieszczelności, zmniejszony zostaje przepływ powietrza, a więc zwiększa się wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Działania te ograniczają wymianę powietrza stwarzając warunki sprzyjające wystąpieniu kondensacji wilgoci w miejscach lokalnego zmniejszonego oporu cieplnego. Jeżeli w nieruchomości funkcjonuje system indywidualnego rozliczenia zużycia energii cieplnej, to mieszkańcy obniżają zwykle temperaturę w pokojach, jeszcze bardziej zwiększając wilgotność względną powietrza. Okazuje się zatem, że wentylacja jest praktycznie jedynym procesem usuwającym wilgoć na zewnątrz. Jeżeli intensywność wentylacji jest zbyt mała lub emisja pary wodnej znacznie przekracza wartości typowe, to coraz częściej ma miejsce rozwój grzybów pleśniowych. Oprócz problemów związanych z widocznym rozwojem grzybni i zniszczeniem materiałów budowlanych, mikroorganizmy te mogą być bardzo poważnym źródłem zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego. Przyczyniają się one do skażenia biologicznego (zarodniki grzybów, fragmenty grzybni) oraz chemicznego (mykotoksyny, lotne związki organiczne). W związku z tym użytkownicy mogą cierpieć na reakcje alergiczne i zatrucia toksynami. Zakres optymalny wilgotności względnej powietrza to przedział od 30% do 50%. Wartości niższe (wilgotność względna ok. 30%) należy uznać za bardziej właściwe dla okresu zimowego, a wyższe (wilgotność względna ok. 50%) dla okresu letniego. O wilgotności powietrza decydują procesy, które powodują zwiększenie ilość pary wodnej, proces który usuwa parę wodną na zewnątrz (wentylacja) i akumulacja.
Emisja pary wodnej związana z działalnością użytkowników stanowi podstawowe źródło wilgoci w budynku mieszkalnym. Para wodna emitowana jest bezpośrednio do powietrza w związku z czym, w porównaniu z innymi procesami wywiera nie tylko największy, ale także najszybszy wpływ na wilgotność powietrza wewnętrznego. Najczęściej wykonywane czynności w gospodarstwie domowym powodujące emisję wilgoci to:

 • Prysznic 2500 g/h,
 • Kąpiel w wannie 1200 g/h,
 • Suszenie prania (4,5 kg) 1800 g,
 • Pranie w pralce automatycznej 2100 g/h,
 • Gotowanie (3 posiłki) 1000 g,
 • Zmywanie naczyń (3 posiłki) 600 g,
 • Mycie podłogi (12 m2) 1700 g,
 • Proces spalania (kuchnie gazowe i inne urządzenia ok. 1000 g/kg paliwa, bez odprowadzenia spalin).

Średnia emisja pary wodnej związana ze wszystkimi czynnościami dla dwuosobowej rodziny wynosi ok. 4-6 kg/24 h, a dla czteroosobowej rodziny (dwoje dorosłych i dwoje dzieci) wynosi około 8-11 kg/24 h.
Pierwszoplanową rolę w usuwaniu wilgoci z pomieszczeń odgrywa proces wentylacji tj. transportu pary wodnej przez strumień przepływającego powietrza. Ważny jest przy tym właściwy rozdział powietrza, tak aby para wodna nie była przenoszona z pomieszczeń, gdzie jest emitowana do pozostałych części mieszkania.
W poprawnie użytkowanym mieszkaniu cała wilgoć usuwana jest wraz z powietrzem wentylacyjnym.
Źle przewietrzane mieszkanie najczęściej objawia się nadmierną wilgocią, która stwarza warunki do rozwoju drobnoustrojów i grzybów pleśniowych. Zawilgocenie oddziałuje niszcząco na elementy konstrukcyjne budynku, przy czym jest to działanie podwójne: samej wilgoci i rozwijających się przy jej obecności grzybów.
Wyposażenie mieszkań w podzielniki kosztów i rozliczanie kosztów ogrzewania stosownie do ich wskazań często skłania niektóre osoby do nadmiernego oszczędzania i utrzymywania w użytkowanym lokalu zbyt niskich temperatur, a także drastycznego ograniczenia wentylacji, czyli do zachowań nieracjonalnych. Zjawiska fizyczne, jakie towarzyszą takiemu zachowaniu omówiono wyżej. Osoba taka szkodzi własnemu zdrowiu, a także przyczynia się do degradacji całego budynku, szkodzi więc sąsiadom.


Aby racjonalnie korzystać z ciepła powinniśmy:
 • Nie zabudowywać i nie zasłaniać grzejników, aby umożliwić właściwą cyrkulację powietrza w ich otoczeniu. Zabudowany lub zasłonięty grzejnik powoduje, że ciepło nie rozprzestrzenia się równomiernie w pomieszczeniu a grzana jest głównie ściana zewnętrzna.

 • Zmniejszać straty ciepła przez okna i drzwi zapewniając ich odpowiednią szczelność pamiętając jednocześnie o dopływie powietrza niezbędnego do właściwego funkcjonowania wentylacji, która uchroni mieszkanie przed zawilgoceniem (a później zagrzybieniem). Nie można całkowicie odciąć dopływu świeżego powietrza, które jest niezbędne do oddychania i usunięcia z pomieszczeń wilgoci.

 • Wietrzyć mieszkanie należy krótko i intensywnie poprzez szerokie otwarcie okien i drzwi balkonowych z jednoczesnym zamknięciem zaworów termostatycznych przy grzejnikach. Nie należy uchylać ani „rozszczelniać” okien przy otwartych zaworach grzejnikowych, ponieważ zimne powietrze ochładza grzejnik i termostat zaworu otwiera się, co powoduje zbędne straty ciepła.

 • Efektywnie wykorzystywać zawory termostatyczne w celu obniżenia temperatury w pomieszczeniu. Jeśli spodziewamy się gości, to należy przymknąć zawór termostatyczny przy grzejniku, bo każda osoba emituje ciepło w ilości porównywalnej z wydajnością ok. połowy „żeberka” grzejnika. W sypialni i rzadziej odwiedzanych pomieszczeniach warto obniżać temperaturę nawet do 16°C. Będzie to korzystne nie tylko ze względu na oszczędność energii, ale również dobre dla zdrowia.

 • Podczas gotowania należy przykrywać pokrywkami garnki w celu zmniejszenia emisji pary wodnej. Przykrywanie garnków spowoduje również mniejsze zużycie gazu a co za tym idzie mniejszą emisję pary wodnej jak również mniejsze rachunki za gaz.

 • Nie dogrzewać pomieszczeń spalaniem gazu. Powoduje to emisję znacznej ilości wilgoci. (1 m3 wypalonego gazu to 1,6 kg pary wodnej).

 • Nie zasłaniać ani nie zmniejszać kanałów wentylacyjnych gdyż spowoduje to zmniejszenie strumienia powietrza wentylacyjnego, który nie usunie zanieczyszczeń i wilgoci z naszego mieszkania.