Organa SM
      Dokumenty
      Kontakt
      Przetargi
      Cennik usług
      Galeria foto
      Komunikaty

 

Podgląd konta czynszowego
        
Straż Miejska

 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "POŁUDNIE"

Zbigniew Lewandowski

Prezes Zarządu

Krystyna Wachowska

z-ca Prezesa Zarządu

Zofia Wawrzyniak Członek Zarządu

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w siedzibie Spółdzielni w każdy wtorek tygodnia w godz. od 9:00 do 17:00

 

Rada Nadzorcza składa się z 13 osób wybranych w głosowaniu tajnym na okres 3 lat przez Walne Zgromadzenie SM "Południe" w dniach 10 - 13 czerwca 2019r.

Skład Rady Nadzorczej w latach 2019 - 2022 roku

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

Machnowski Ryszard Przewodniczący Rady
Kowalski Krzysztof v-ce Przewodniczący Rady
Majewski Jacek Sekretarz Rady
Kowalska Halina Przewodnicząca Komisji Rewizynej RN
Daroszewski Andrzej Przewodniczący Komisji Statutowej RN
Adamczewski Konrad Przewodniczący Komisji Technicznej RN
Pawłowski Zygmunt Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej RN
Koprowska Ewa Przewodnicząca Komisji Kontaktów z Członkami Spółdzielni
Bordoszewski Stanisław Członek Rady Nadzorczej
Grochowina Grażyna Członek Rady Nadzorczej
Grysiewicz Maria Członek Rady Nadzorczej
Marczak Czesław Członek Rady Nadzorczej
Smoliński Stanisław Członek Rady Nadzorczej

Harmonogram dyżurów Rady Nadzorczej
Dyżury w każdy wtorek w godz. od 16.00 do 17.00
Harmonogram dyżurów do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Broniewskiego 7, w biurze Administracji Nr 2 przy ul. Kolskiej 10, w biurze Administracji Nr 3 przy ul. Krasińskiego 1 oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

L.p. Nazwisko i imię
pełniona funkcja
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
1 Machnowski Ryszard
Przewodniczący Rady Nadzorczej
09.07
zast.
06.08 03.09 01.10 05.11 03.12  
2 Kowalski Krzysztof
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
09.07 13.08 03.09 zast.
10.09
08.10 12.11 10.12  
3 Majewski Jacek
Sekretarz Rady Nadzorczej
16.07       26.11    
4 Kowalska Halina
Przewodn. Komisji Rewizyjnej RN
23.07         17.12  
5 Daroszewski Andrzej
Przewodn. Komisji Statutowej RN
30.07         24.12 brak dyżuru
Wigilia
 
6 Adamczewski Konrad
Przewodn. Komisji Technicznej RN
  20.08       31.12 brak dyżuru
Sylwester
 
7 Pawłowski Zygmunt
Przewodn. Komisji Mieszkaniowej RN
  27.08          
8 Koprowska Ewa
Przewodn. Komisji ds. Kontaktów z Członkami Spółdzielni RN
    17.09        
9 Bordoszewski Stanisław
członek RN
    24.09        
10 Grochowina Grażyna
członek RN
      15.10      
11 Grysiewicz Maria
członek RN
      22.10      
12 Marczak Czesław
członek RN
      29.10      
13 Smoliński Stanisław
członek RN
        19.11