Organa SM
      Dokumenty
      Kontakt
      Przetargi
      Cennik usług
      Galeria foto
      Komunikaty

 

Podgląd konta czynszowego
        
Straż Miejska

 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "POŁUDNIE"

Zbigniew Lewandowski

Prezes Zarządu

Krystyna Wachowska

z-ca Prezesa Zarządu

Zofia Wawrzyniak Członek Zarządu

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w siedzibie Spółdzielni w każdy wtorek tygodnia w godz. od 9:00 do 17:00

 

Rada Nadzorcza składa się z 13 osób wybranych w głosowaniu tajnym na okres 3 lat przez Walne Zgromadzenie SM "Południe" w dniach 2 - 7 czerwca 2016r.

Skład Rady Nadzorczej w latach 2016 - 2019 roku

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

Machnowski Ryszard Przewodniczący Rady
Bordoszewski Stanisław v-ce Przewodniczący Rady
Kowalska Halina Sekretarz Rady
Kowalski Krzysztof Przewodniczący Komisji Rewizynej RN
Kowalska Katarzyna Przewodnicząca Komisji Statutowej RN
Majewski Jacek Przewodniczący Komisji Technicznej RN
Pawłowski Zygmunt Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej RN
Kruszewski Edward Przewodniczący Komisji Kontaktów z Członkami Spółdzielni
Adamczewski Konrad Członek Rady Nadzorczej
Grochowina Grażyna Członek Rady Nadzorczej
Koprowska Ewa Członek Rady Nadzorczej
Mokijewski Tadeusz Członek Rady Nadzorczej
Piasecki Arkadiusz Członek Rady Nadzorczej

Harmonogram dyżurów Rady Nadzorczej
Dyżury w każdy wtorek w godz. od 16.00 do 17.00

L.p. Nazwisko i imię
pełniona funkcja
I
II
III
IV
V
VI
VII
1 Machnowski Ryszard
Przewodniczący Rady Nadzorczej
  05.02 05.03   07.05 04.06  
2 Bordoszewski Stanisław
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
08.01 12.02 12.03 09.04 14.05 11.06  
3 Kowalska Halina
Sekretarz Rady Nadzorczej
    26.03 zast.
02.04
     
4 Kowalski Krzysztof
Przewodn. Komisji Rewizyjnej RN
      16.04      
5 Kowalska Katarzyna
Przewodn. Komisji Statutowej RN
      23.04      
6 Majewski Jacek
Przewodn. Komisji Technicznej RN
      30.04      
7 Pawłowski Zygmunt
Przewodn. Komisji Mieszkaniowej RN
        21.05    
8 Banaszewski Andrzej
utrata mandatu z dn. 18.02.2019 r.
15.01            
9 Adamczewski Konrad
członek RN
22.01         18.06  
10 Grochowina Grażyna
członek RN
29.01         25.06  
11 Koprowska Ewa
członek RN
  19.02          
12 Kruszewski Edward
członek RN
  26.02          
13 Mokijewski Tadeusz
członek RN
    19.03        
14 Piasecki Arkadiusz
członek RN
        28.05