Organa SM
      Dokumenty
      Kontakt
      Przetargi
      Cennik usług
      Galeria foto
      Komunikaty

 

Podgląd konta czynszowego
        
Straż Miejska

 

 

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
ogłasza przetarg

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW: RUR I KSZTAŁTEK PP, RUR I KSZTAŁTEK PCV, IZOLACAJI ORAZ ARMATURY.

Przetarg ofertowy nieograniczony.
Wadium w wys. 5 000,00 PLN należy przekazać na konto Spółdzielni w PKO BP 0/Włocławek 10 1020 5170 0000 1602 0005 5772 w terminie do dnia 05.02.2019r r. do godz. 12.00.
Przetarg odbędzie się w siedzibie SM Południe w dniu 05.02.2019r. o godz. 13.00.
Oferty przyjmuje sekretariat Spółdzielni pok. Nr 17 do dnia 05.02.2019 r. do godz. 12.00.
Koperta powinna być opisana następująco:

OFERTA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW RUR I KSZTALTEK PP, RUR I KSZTAŁTEK PVC, IZOLACJI ORAZ ARMATURY.

Informacji o warunkach przetargu udziela Pani Kamila Cywińska w siedzibie Zarządu pokój nr 02 lub pod numerem telefonu (054) 234 28 14 wew. 51.

więcej


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"

z siedzibą we Włocławku przy ul. Broniewskiego 7 87-800 Włocławek, informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy i wymiany 2365 szt. (uzupełnienia stanu) nowych wodomierzy dostosowanych do posiadanych modułów radiowych marki BMETERS.

Z pełnymi warunkami zleconych robót. Treścią SIWZ i regulaminu udzielania zamówień, można zapoznać się do dnia 14.02.2019 r., do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” przy ul. Broniewskiego 7, pokój nr 22, codziennie w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2019 r., do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” z siedzibą przy ul. Broniewskiego 7, pokój nr 17.SIWZ
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4