Organa SM
      Dokumenty
      Kontakt
      Przetargi
      Cennik usług
      Galeria foto
      Komunikaty

 

Podgląd konta czynszowego
        
Straż Miejska

 

 

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
ogłasza przetarg

NA WYKONANIE WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO W BUDYNKU PLANTY 9/13 ORAZ NA WYKONANIE REMONTU WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO W BUDYNKU DZIEWIŃSKA 4/14 WE WŁOCŁAWKU.

Przetarg ofertowy nieograniczony.
Wadium w wysokości wg. tabeli nr 1 należy przekazać na konto Spółdzielni w PKO BP 0/Włocławek 88 1020 5170 0000 1502 0064 3692 w terminie do dnia 28.08.2019 r. do godz. 09.00.

Przetarg odbędzie się w siedzibie SM Południe w dniu 28.08.2019 r. o godz. 12.15.
Oferty przyjmuje sekretariat Spółdzielni pok. Nr 17 do dnia 28.08.2019 r. do godz. 12.00.
Koperta powinna być opisana następująco:

"OFERTA NA WYKONANIE WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO W BUDYNKU PLANTY 9/13 ORAZ NA WYKONANIE REMONTU WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO W BUDYNKU DZIEWIŃSKA 4/14 WE WŁOCŁAWKU"


więcejSpółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
ogłasza przetarg

NA REMONT NAWIERZCHNI POŁĄCZENIA UL. NORWIDA Z DROGĄ WEWNĘTRZNĄ, REMONT CHODNIKÓW ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU DZIAŁEK BUDOWLANYCH.

Przetarg ofertowy nieograniczony.
Wadium przetargowe w wys. 10.000,00PLN należy przekazać na konto Spółdzielni w PKO BP nr 88 1020 5170 0000 1502 0064 3692 w terminie do dnia 05.09.2019 r.
Przetarg odbędzie się dnia 05.09.2019 r. o godz. 11.15 w siedzibie Spółdzielni.
Oferty przyjmuje Sekretariat Spółdzielni pok. nr 17 do dnia 05.09.2019 r. do godz. 11.00. Koperta powinna być opisana następująco:

„Wykonanie remontu nawierzchni połączenia ul. Norwida z drogą wewnętrzną, remont chodników oraz utwardzenie powierzchni gruntu działek budowlanych”.

Materiały przetargowe do odbioru w Dziale Organizacyjno - Samorządowym pok. nr 22.
więcej