Organa SM
      Dokumenty
      Kontakt
      Przetargi
      Cennik usług
      Galeria foto
      Komunikaty

 

Podgląd konta czynszowego
        
Straż Miejska

 

 

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
ogłasza przetarg

NIEOGRANICZONY DOTYCZĄCY UZUPEŁNIENIA STANU POSIADANIA 2476 SZT. PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA ISTA DOPRIMO 3 RADIO NET.

Przetarg ofertowy nieograniczony.
Z pełnymi warunkami zleconych prac, treścią Informacji o warunkach przetargu i regulaminu udzielania zamówień, można zapoznać się do dnia 22.10.2019 r., do godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” przy ul. Broniewskiego 7, pokój nr 22, codziennie w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2019 r., do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” z siedzibą przy ul. Broniewskiego 7, pokój nr 17.

Koperta powinna być opisana następująco:

„OFERTA PODZIELNIKI 2019”.

Oferty zostaną otwarte dnia 22.10.2019 r., o godz. 11.15 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” przy ul. Broniewskiego 7, sala konferencyjna, pokój nr 16.

Materiały przetargowe do odbioru w Dziale Organizacyjno - Samorządowym pok. nr 22 oraz w dziale Media pok. 25.
więcejSpółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
ogłasza przetarg

NA WYKONANIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM SPÓŁDZIELNI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 7 NA OKNA WYKONANE Z PCV.

Przetarg ofertowy nieograniczony. Wadium w wys. 3.000,00PLN należy przekazać na konto Spółdzielni w PKO BP nr 88 1020 5170 0000 1502 0064 3692 w terminie do dnia 22.10.2019 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie SM Południe w dniu 22.10.2019 r. o godz. 12.15.
Oferty przyjmuje sekretariat Spółdzielni pok. nr 17 do dnia 22.10.2019 r. do godz. 11.00.
Koperta powinna być opisana następująco:

"WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 7".

Materiały przetargowe do odbioru w Dziale Organizacyjno - Samorządowym pok. nr 22.
więcejSpółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
ogłasza przetarg

NA WYKONANIE OGRODZENIA I NOWEJ NAWIERZCHNI PLACU ZABAW NA OSIEDLU „KOKOSZKA”.

Przetarg ofertowy nieograniczony.
Wadium w wys. 5.000,00PLN należy przekazać na konto S.M. „Południe” w PKO BP nr 88 1020 5170 0000 1502 0064 3692 do dnia 22.10.2019r.
Oferty przyjmuje Sekretariat Spółdzielni pokój Nr 17 do dnia 22.10.2019r. do godz. 11.00.
Oferta powinna być oznakowana pieczęcią firmową oferenta i opisana następująco:

"Plac zabaw na osiedlu „Kokoszka” - wykonanie ogrodzenia i nowej nawierzchni".

Materiały przetargowe do odbioru w Dziale Organizacyjno - Samorządowym pok. nr 22
więcejSpółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
ogłasza przetarg

NA WYKONANIE BIAŁKOWANIA PIWNIC W 13 BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH.

Przetarg ofertowy nieograniczony.

Wadium w wys. 5.000,00 zł. należy przekazać na konto S.M. „Południe” w PKO BP nr 88 1020 5170 0000 1502 0064 3692 do dnia 31.10. 2019r.

Oferty przyjmuje Sekretariat Spółdzielni pokój nr 17 do dnia 31.10.2019r. do godz. 11.00. Oferta powinna być opisana następująco:

„ Białkowanie piwnic w 15 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ”.

Materiały przetargowe do odbioru w Dziale Organizacyjno - Samorządowym pok. nr 22
więcejSpółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
ogłasza przetarg

NA WYKONANIE MALOWANIA DRZWI WIND NA PARTERACH W 12 BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH.

Przetarg ofertowy nieograniczony.
Wadium w wys. 3.000,00 zł. należy przekazać na konto S.M. „Południe” w PKO BP nr 88 1020 5170 0000 1502 0064 3692 do dnia 31.10.2019r.
Oferty przyjmuje Sekretariat Spółdzielni pokój nr 17 do dnia 31.10.2019r. do godz. 11.00.
Oferta powinna być opisana następująco:

„ Malowanie drzwi wind w 12 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ”.

Materiały przetargowe do odbioru w Dziale Organizacyjno - Samorządowym pok. nr 22
więcej